Mekanik och maskiner

Allt du behöver veta om mekanismer för transportmedel

För att ta oss från en punkt till en annan krävs det att vi använder någon form av transportmedel. De flesta av oss har en egen bil eller utnyttjar kollektivtrafiken som tåg och buss. När vi ska längre sträckor som till exempel utomlands använder vi oss oftast av flygtransport. Men hur fungerar egentligen de transportmedel som vi nästan dagligen använder? Att de alla har en motor än vi nog väl medvetna om men det krävs ju mer än så för att transporten ska kunna ta sig framåt. Det finns många olika typer av mekanismer som alla driver ett fordon. Här går vi igenom några av de allra vanligaste, vad de fyller för funktion och hur de fungerar. Oftast är det en sammansättning av till exempel en ratt och pedal tillsammans med remmar och kugghjul. Dessutom behövs en vätska som olja.

Vad är då egentligen en mekanism? Det är det som krävs för att kunna överföra en rörelse från A till B. Det kan även användas för att till exempel öka hastigheten eller stanna. Vi brukar känna till detta som gas och broms. Mekanismer är inte bara fordonsrelaterat utan finns även i naturen. Även vi människor använder olika mekanismer i kroppen när vi rör oss. En mekanism är helt enkelt ett tekniskt system där allting hänger ihop. Genom att röra en av delarna kan du sedan se hur resten av systemet kommer att reagera. I ett fordon eller annat transportmedel är detta system oftast väldigt komplicerat och om någonting går sönder måste det bytas av en specialist på en verkstad. Annars finns det risk för att hela systemet går sönder och det inte längre är möjligt att framföra fordonet på ett säkert sätt.

Cropped image of two handsome mechanics in uniform are working in auto service. Car repair and maintenance. Checking the oil level.; Shutterstock ID 727443778

Mekanismer tåg

Vi är många som dagligen utnyttjar tågen för att ta oss kortare eller längre sträckor. Det vanligaste är att tågen drivs av antingen ellok eller diesellok. Det förstnämnda är dock det som föredras eftersom det sparar energi och är dessutom billigare i drift. En elektrisk järnväg är uppbyggd av ett antal olika ledningar. Spänningen i dessa är över 15 000 volt för att kunna klara av att driva flera tåg på samma gång. Elen går via en huvudströmbrytare som finns i loket för att chauffören ska kunna stänga av dem om någonting skulle hända. Det finns även en transformator i tåget där spänningen sänks för att inte överbelasta loket. Lokets hastighet regleras genom ett antal kontaktorer som är kopplade till transformatorn. Detta på grund av att föraren bestämmer hur mycket spänning motorn ska erhålla. Motorn drivs via något som kallas kuggväxlar.

Mekanismer bilar

Många bilintresserade är säkert redan medvetna om hur en bilmotor fungerar och att det krävs olika bränslen för att bilen ska drivas framåt. För att vi ska kunna öka och sänka bilens hastighet måste vi växla med hjälp av en koppling och växelspak. Men hur fungerar egentligen detta? Kopplingen är den delen som ansvarar för överföringen av rotationskraft till motorn. Detta görs med hjälp av två roterande axlar. Kopplingen består av två olika delar som kallas för svänghjulet och kopplingsplattan. På manuella bilar måste du själv frikoppla för att kunna växla medans många nyare bilar har en automatisk växellåda. När du frikopplar roterar axlarna och motorn samtidigt. Kopplingsplattan dras sedan bort från det som kallas tryckplattan, vilket gör att däcken fortsätter att rotera av sig själva även fast kopplingen nu inte längre är nedtryckt. Detta gör att det är du som förare som styr hastigheten.

Mekanismer flygplan

Det krävs mycket för att driva ett flygplan oavsett om det är av den större eller mindre modellen. Flygplanen drivs av en väldigt stor jetmotor och här kommer en liten förklaring på hur det fungerar. Det börjar med att en fläkt suger in luft i själva motorn. Denna har du säkert sett med egna ögon när du varit ute och flugit. Luften passerar sedan fläkten och in i motorn. Det finns sedan en låg- och högtryckskompressor som har till uppgift att öka luftens temperatur och tryck. Detta för att det ska bli en större expansion när den antänds. Det sker i någonting som kallas för brännkammaren vilket skapar en stor explosion. Den blandning av gas och luft som bildas ökar enormt mycket i temperatur. Det finns sedan ett antal turbiner som luften passerar igenom som även sätter snurr på axeln till fläktarna och kompressorerna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *