Mekanik och maskiner

Avancerad tillverkning i Sverige

I Sverige satsas det hårt på avancerad teknik för framställning av produkter inom en rad innovativa områden. Vi har en mycket driven och konkurrenskraftig produktion för både inhemsk och internationell expansion. Forskning och utveckling leder till effektiv kostnadskontroll inom avancerad tillverkning för nya tekniska uppfinningar som kan förändras i önskad riktning så att de passar marknaden. Klimatet för satsande bolag med utvecklingsbara idéer är mycket gynnsamt både för nya och redan etablerade. Bevis finns i form av framgångsrika globala företag som exempelvis ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Scania och Volvo bara för att nämna några. Dessa är idag integrerade med världsledande storheter som Akzo Nobel, BAE Systems, Bharat Forge, Bombardier, General Electric, Komatsu, Pfizer och Wipro med flera.

Sverige kan stoltsera med att vara i ledande position bland länder som satsar hårdast på forskning och utveckling syftande på potentiellt framåtskridande för industri och näringsliv. Tre fjärdedelar av den samlade kostnadsbudgeten går till vetenskap och research i samband med tillverkningsprocesser. Forskningen sker i första hand för ICT-utrustning, mineraler, kemikalier och logistik och därmed sammanhängande områden. Därför är det mycket gynnsamt för tillverkningsföretag att förlägga sin verksamhet till Sverige. Finns det ett intresse uppstår en “win-win”-situation för alla parter eftersom det finns så mycket att erbjuda som gynnar både landet och den utländska firman. Staten ger stöd för ny teknik så att innovationen ska kunna komma till industriell nytta, exempelvis nyttjande av 3D-teknik eller mobil 5G-teknologi.

Sveriges möjligheter

I Sverige finns tillgång till kompetent arbetskraft, tekniker och ingenjörer. Hastigheten på produktionen är snabb och kan uppnås tack vare skicklig, kunnig och utbildad personal. Det finns ypperlig personal inom automatisering och teknisk produktion, vi representerar omkring en tiondel av den totala automatiserade industrin globalt sett, vilket är mycket med tanke på vårt befolkningsmässigt lilla land. Vi har låga kostnader för el, är en stor exportör av elektricitet och har en tillförlitlig och solid infrastruktur. I och med att Sverige är medlemmar i EU finns tillgång till en stor och växande marknad, och vårt transportnät har alla färdsätt tillgängliga av god kvalité. Transporter kan ske på väg, med tåg, lastfartyg och även luftburen logistik är långt utvecklad.

Fler bevekelsegrunder

Vidare finns ett brett och mångsidigt ekosystem av både leverantörer och underleverantörer. Företagsbeskattningen är affärsvänligt för bolag, ett lågt uttag på dryga 20 procent, vilket inkluderar ett antal mekanismer som gynnar låg skatt. Det finns ett brett samarbete för forskning i innovativa miljöer mellan högskolor, myndigheter och etablerade företag, vilket kommer nya bolag tillgodo. Personalen i företagen är hårt motiverade och lojala samt kreativa. Samarbetet mellan anställda, chefer på mellannivå och toppositioner bygger på goda relationer som ger ett konstruktivt och framåtskridande arbetsklimat. Landet är stabilt ur politisk synvinkel och har en mycket stabil, hälsosam ekonomi, en av de bästa på hela klotet. Det finns således många och mycket goda skäl att förlägga avancerad tillverkning och processer i Sveriges avlånga land.

Hjälp till självhjälp

Svenska staten erbjuder företag att söka bidrag för företag så att det blir möjligt till internationellt samarbete inom avancerad tillverkning. Ett föreslaget projekt ska syfta till att stärka den svenska konkurrenskraften. För att komma ifråga för ekonomisk stöttning ska projekten innehålla avancerade processer för tillverkning, systemen bör vara intelligenta och anpassningsbara. Idéerna kan vara av digital typ eller virtuellt hållbart. Det ska finnas en växelverkan mellan maskinen och människan bakom. För att kunna få finansiellt stöd måste projektet bygga på svenskt projektkonsortium med deltagande av forskning och utveckling inom landet. Upp till 50-procentigt bidrag kan sökas av medelstort eller litet företag för sådana kostnader som räknas till berättigade, en möjlighet som inte bör förbises av nya företag.

Statlig institution

Sveriges innovationsmyndighet heter Vinnova, som har visionen att stärka upp Sveriges ställning inom forskning och innovationer. De är en statlig myndighet som lyder under Näringsdepartementet och fungerar bland annat som nationens samband med ramprogrammet inom EU för forskningsarbete och innovationer. Dess uppgift är att stärka en bärkraftig och ökande tillväxt och verka för förbättring av de förutsättningar som krävs för innovation. Vinnova utverkar bidrag till projekt och vetenskap som krävs för att skapa nya möjligheter till produktion. Verksamheten har en inriktning att sammanbinda universiten, den offentliga förvaltningen, det civila samhället, och att lyfta upp den internationella graden av samverkan. Totalt satsar Vinnova 3 miljarder kronor på främjande. Således ytterligare en god anledning att förlägga företagets avancerade tillverkning i Sverige.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *