Mekanik och maskiner

Hemsida

Om mekanik och maskiner

Välkommen! Hos oss kommer du att få lära dig allt du behöver veta som rör mekanik och maskiner. Mekanik är ett ord som kommer från grekiskan, vilket uttyds “redskap”. Det vill säga att det är en del av fysiken som koordinerar balans, rörelse och energi. Mekaniska delar i form av vissa materia och hur de reagerar när de rör sig eller rubbas och förhållandet till andra delar, det är vad mekanik innebär. Engelsmannen Sir Isaac Newton anses som mekanikens grundare och tysken Albert Einstein tog ämnet långt vidare med sin relativitetsteori. Teorier inom mekanik avser att förstå hur en process ser ut i mekaniska system och är en förutsättning för att konstruera mekaniska apparater och maskiner. De begreppen har delats med elektronikens inträde där sådana betraktas som apparater medan maskiner utgörs av mekaniskt rörliga delar. Vad som är en maskin kan definieras på flera sätt men oftast består en maskin av flera var för sig drivna komponenter eller så driver den ena en annan maskindel. Ett exempel hämtat ur vardagen är en gräsklippare där en rotor drivs av en mekanisk motor. I större sammanhang ansågs världens telefonnät som tidernas största maskin då det drivs med miljontals kablar, växlar, telefonstationer och alla telefonapparater som sammanlänkas. Men vad som är apparat eller maskin kan vara en svår gräns att definiera. Vanligen kallar vi maskiner i hemmet för apparater, tv-apparat, kaffebryggare, kylskåp och så vidare. Inom industrin säger folk maskiner trots att de i många delar är som hemmets men i större respektive mindre storlek.

Mekaniskt dilemma

Evighetsmaskin heter “perpetuum mobile” på latin och är kanske den typ av mekanik som har gäckat flest forskare och vetenskapsmän åtminstone förr i tiden. De latinska orden står för “ständigt rörlig”, vilket ska innebära att om en sådan maskin kunde konstrueras skulle den starta för att sedan “tuffa” på i all oändlighet. Enligt läran om energi och dess transformation mellan värme och arbete eller andra funktioner är detta en absurd tanke, en fullständig omöjlighet. Trots det eller i oförstånd beroende på gamla tiders möjlighet att utforska teorier försökte många sig på ett sådant projekt. En av dem var vetenskapsmannen och matematikern, fransmannen Blaise Pascal. Det goda som kom ur hans strävan var roulettehjulet, åtminstone gott ur casinospelares synpunkt. Visserligen var detta ur dagens mått mätt en ganska primitiv maskin men den lade grunden till modern roulette. Som kuriosa kan nämnas att roulettens siffror, spelplanens 1 till nummer 36, blir 666 om de adderas med varandra. Detta anses som “vilddjurets tal” enligt bibelns Uppenbarelsebok i Nya Testamentet. Att Pascal som lär varit mycket intresserad av hasardspel skulle ligga bakom konstruktionen kan äga sin riktighet. Kanske som motverkan till dåtidens religiösa kyrkans män som motarbetade allt spel som syndigt. Men den tidens uppfinningar kan trots det syndiga hänföras till klassisk mekanik som bäst kan åskådliggöras av Newtons vagga. Den där fem kulor har hängts i ett stativ och den ena yttre får slå ner mot de tre i mitten som står stilla och ger kraft åt den andra yttre och fortsätter så.

Ur ett uppstår ett annat

Maskiner och dess funktion kan enklast åskådliggöras med sådana som vi stöter på ofta i vardagen. De som minns gamla apparater som ställdes utanför butiker kommer ihåg apparaten som barn och unga köpte tuggummi ur. Detta var en enkel maskin som på engelska kallas slot. Ordet betecknar den myntspringa där en slant eller pollett lades i följd av en handpåläggning eller vridning för att varan skulle ramla ner i ett fack. Dessa torde ha gett idén till dåtidens enarmade banditer under 1800-talets senare del. De var dock av ett mer komplicerat slag. Dessa “one armed bandits” kom till Sverige under 1960-talet, vilket senare blev grunden till moderna spelautomater där folk bara behövde trycka på en knapp istället för att dra i en spak. Dessa har sedan överförts i helt elektronisk form som vi kan spela hos online casinon eller i elektroniska apparater på ett landbaserat. Denna utläggning får illustrera hur äldre mekanisk teknik överförts till mer moderata former och vidare in i vår elektroniskt moderna värld. Men det finns även exempel som kanske uppfunnits på annat sätt. Exempelvis mikrovågsugnen eller hur vatten värms i en bryggare. Men i grunden är det Newtons lagar och relativitetsteorin som är basen. Lagen om tröghet beskriver att vilande mekanik förblir stilla tills utom verkande krafter förändrar dess tillstånd. Detta byggs på med förändring i tid och mängden rörelse, vidare i acceleration och kroppars påverkan av varandra och så vidare. Mekanik och maskinteknik då och nu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *