Mekanik och maskiner

Kan elbilar ersätta bensindrivna bilar?

Frågan i titeln är en som är viktig när det kommer till att planera framtidens transportmedel. Kan vi förvänta oss ett skifte från bensin till el gällande driftmedel för bilar? Är det en realistisk idé, och vad krävs för att ett sådant skifte ska kunna träda i kraft? Är det ens önskvärt? Detta är frågor som vi ska ta en titt på i denna artikel. Priserna på elbilar har gått ned kraftig de senaste åren, och det finns tecken som tyder på att de kommer att vara billigare än bensinbilar om lite drygt tio år. Men redan nu lönar det sig att inneha en elbil, enligt vissa tester, även om det ofta kostar mer vid inköpet. Det är förstås bra siffror, för elbilar är mer miljövänliga än bensinbilar. Men det är mer komplicerat än så. Elen kommer ju nämligen någonstans ifrån.

Vad man måste ta med i beräkningarna är att en omställning av elproduktionen är nödvändig för att motverka klimatförändringarna. Det räcker alltså inte att byta ut bensin mot el, utan elen måste i sig produceras på ett hållbart sätt. Med det sagt, så är det naturligtvis en positiv trend att antalet elbilar ökar. Under 2018 kommer det tillverkas dryga 40 procent fler elbilar än det gjordes 2017. Det går dock för långsamt. Även om utvecklingen sker, och det snabbt, så behövs det starkare åtgärder för att klara klimatmålen. 2040 kommer 44 procent av alla sålda bilar drivas på el. Det är långt mer än nu, men för lite. Ett av de största problemen när det kommer till skiftet från bensin till el är effektiviteten. Elbilar kan köra långt mycket längre med en full tank än elbilar på ett laddat batteri.

Effektivitet hos elbilar

Vad som krävs för att elbilar ska kunna ersätta en bensindriven bils kraft är ett batteri med potential för 1 500 gigawattimmar, jämfört med dagens 131 gigawattimmar. Men uppgifterna är inte entydiga, och det finns de som menar att många bilägare redan idag skulle kunna byta ut sin fossilbil mot en elbil utan problem. Många använder trots allt sällan sin bil till särskilt långa sträckor, och då finns det inte längre någon anledning att släppa ut mängder av växthusgaser på köpet. Det är viktigt att komma ihåg att eluttag finns att tillgå på otroligt många ställen, vilket gör det enkelt att ladda batteriet när det behövs. Det är sällan man behöver oroa sig för ett urladdat batteri mitt ute i ingenstans – man måste bara tänka om. Dessutom kommer batterier i olika storlekar beroende på vilket behov bilföraren har. Kanske är inte skillnaden i effektivitet en avgörande fråga?

Är det verkligen miljövänligare med elbilar?

Batteridrivna bilar är mycket bättre för miljön än bilar som går på bensin eller diesel. Vissa tror att batterier är värre än fossila drivmedel, men det är helt enkelt en myt. Anledningen till att denna missuppfattning har florerat är bland annat för att produktionen av batterier släpper ut stora mängder växthusgaser, och att det därför skulle vara likvärdigt eller värre med elbilar i en jämförelse med fossilbilar. Det stämmer dock inte, framför allt eftersom fossildrivna bilar också produceras på sätt som inte är helt miljövänliga. Till skillnad från fossilbilsproduktionen förbättras dessutom produktionen av elbilar i riktning mot en mer miljövänlig sådan. Det är få saker som kan förändras när det kommer till elbilars negativa klimatverkan, men massor som sker när det kommer till utvecklingen av elbilar. För att sammanfatta: tillverkningen av elbilar är definitivt också i behov av förbättring, men sådan förbättring är möjlig.

Sammanfattning

Så, kommer elbilar att ersätta fossildrivna bilar? Det finns mycket som talar för det. Förutom beräkningar om hur många procent av alla bilar som kommer att drivas på el i framtiden (dryga 40 % 2040, till exempel), så finns det mycket som talar för elbilens fördel framför fossilbilen. Människor vill naturligtvis ta sig fram på ett miljövänligt sätt om det är möjligt, och två saker som vi har tagit upp är de främsta hindren för att förverkliga detta. Den första är priset, vilket tycks gå åt rätt utveckling. Elbilar blir allt billigare, och framför allt lönar det sig i längden att köra med el i jämförelse med fossila bränslen. Det andra problemet som folk verkar ha när det kommer till elbilar är batteriets räckvidd. Detta problem, har vi konstaterat, rör sig mest om ett sätt att tänka. Man måste helt enkelt ställa om, inte bara drivmedlet, utan också tankesättet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *