Mekanik och maskiner

Svenska flygtillverkare

Hur många svenska icke-militära flygplan kan du nämna? Förmodligen inte så många, men det betyder inte att den svenska flygindustrin inte finns eller lämnat något intryck i resten av flygvärlden. För även om de flesta tillverkare av passagerarflygplan är amerikanska, såsom Cessna, Boeing och Airbus, så finns det gott om svenska tillverkare av tillbehör och liknande till flygplan och till flygplansindustrin. Flera av dessa tillverkare arbetar med högteknologisk spets och är en starkt bidragande faktor till att flygplan både kan starta, flyga och landa säkert. Det finns ingen bransch där säkerheten och passagerarnas förtroende är så viktigt som just flyget. Där gör svenska uppfinnare och företaget ett stort jobb för att se till att så är fallet.

En viktig svensk teknisk innovation för flyget är uppfinnaren Håkan Lans GPS-positioneringssystem ”Self organising Time Division Multiple Access”, vilket förenklat innebär att alla flygplan sänder ut sin position via GPS till ett system som är åtkomligt för alla. Det gör i sin tur att både andra plan och flygledartornen kan hålla koll på var i luften alla flygplan just nu befinner sig och tack vare detta undvika krockar som skulle riskera att kosta hundratals människoliv. Det är annars väldigt svårt att navigera flygplan och undvika andra flygplan i tid eftersom de rör sig tredimensionellt genom luften och man måste hålla koll framåt, bakåt, åt sidorna samt både uppåt och nedåt. Samma system används idag också inom sjöfarten.

Fossilfritt flyg

Klimatfrågan är viktig för flyget av flera anledningar. Dels är det så att klimatfrågan är avgörande för oss alla, och dels är det så att det sannolikt kommer vara så att ingen i framtiden kommer vilja bli transporterad av ett fordon som drivs av fossila bränslen. Flygbranschens nationella mål är att alla inrikesflygningar ska vara fossilfria år 2030, och att samtliga flyg som lämnar en svensk flygplats ska vara fossilfria år 2045 vilket också är regeringens mål för när Sverige ska vara helt fossilfritt. Svensk forskning på alternativa bränslen är världsledande på många områden. Bland annat räknar man med att kunna driva hela den svenska flygflottan på bioflygbränsle tillverkat av svensk skog inom en inte alltför lång framtid.

Flygteknik

Några av de övriga områden som Sverige är starka inom när det kommer till tekniska innovationer inom flyget är intelligenta ombordsystem, motorteknologi samt flygtrafikledning. Vi har också rönt stor framgång när det kommer till att utveckla nya material för flyget där flygplanen hela tiden blir samtidigt lättare och mer hållbara. Här är flygtillverkaren SAAB ledande både i Sverige och internationellt. En delförklaring till att Sverige ligger så långt fram är dels att SAAB varit en del av totalförsvaret där Sveriges strategi varit att vara självförsörjande på krigsmateriel, vilket gett dem en redan klar kundbas för sina uppfinningar. Men vi är också väldigt bra på att samarbeta mellan industrin och universiteten, samt med andra företag från andra länder på ett prestigelöst sätt.

Militärt flyg

Nyss nämnda SAAB Group har producerat några av världens genom tiderna bästa stridsflygplan. Viggen, Tunnan och inte minst JAS 39 Gripen. Sverige hade länge ett av världens fem starkaste flygförsvar och vi satsade mycket på det. Det senast utvecklade flygplanet är Gripen. Den första versionen av det flygplanet levererades till Flygvapnet 1996 och det har kontinuerligt utvecklats med nya versioner sedan dess. Även om Gripen hade otur med att de olyckor som skedde var väldigt publika, som till exempel kraschen på Långholmen under Vattenfestivalen, så är det världsunikt genom att inte ha haft några dödsolyckor under utvecklingsfasen. Gripen har utöver Sverige sålts eller leasats till Sydafrika, Ungern, Tjeckien och Thailand. Flygplanet ses fortfarande av många som det bästa stridsflygplanet någonsin.

Flygets framtid i Sverige

Det finns givetvis en hel del hot mot flygbranschens framtid i Sverige. En av dessa är klimatförändringarna som riskerar att leda till ett totalförbud mot privatflyg, eller i alla fall kraftiga inskränkningar. Av den anledningen är det viktigt att fortsätta omställningen till ickefossila bränslen och jobba mot målet om ett klimatneutralt flyg. Eftersom Sverige är ett litet land med begränsade resurser är det också viktigt att vi satsar på ett fortsatt aktivt internationellt samarbete med andra nationer, och på att bibehålla en hög kvalitet i universitet och högskolor. Utan det blir kompetensförsörjningen svår på sikt. Likaledes måste nya finansieringsmöjligheter hittas, förmodligen genom någon form av offentlig-privat samverkan, för att nya innovationer ska kunna tas fram och sättas i bruk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *